Skip Navigation
 

BYDŁO

Synergal inj

Lista

Ilość:
moje zapytanie
Magazyn:0.00
drukujdrukuj stronę
Synergal Inj. (140 + 35) mg / ml; zawiesina do wstrzykiwań dla psów, kotów i bydła Skład: Amoksycylina (w postaci trójwodzianu) 140,0 mg/ml, Kwas klawulanowy (sól potasowa) 35,0 mg/ml Właściwości: Amoksycylina: Amoksycylina należy do kwasostabilnych, półsyntetycznych antybiotyków ß-laktamowych. Mechanizm jej działania polega na wiązaniu się z białkami odpowiadającymi za budowę ściany komórki bakteryjnej, co prowadzi do rozpadu komórek drobnoustrojów. U bakterii Gram-dodatnich beta-laktamy swobodnie przenikają warstwę peptydoglikanu do miejsca aktywności w błonie cytoplazmatycznej. U bakterii Gram-ujemnych występuje bariera hydrofobowa na zewnątrz warstwy peptydoglikanu. Antybiotyki beta-laktamowe o szerokim spektrum działania mają zdolność do przenikania tej bariery poprzez niewielkie pory w jej strukturze. Kwas klawulanowy: Kwas klawulanowy jest naturalnym metabolitem promieniowca Streptomyces clavuligerus. Struktura kwasu klawulanowego zawiera pierścień beta-laktamowy, który rozpoznawany jest przez enzymy bakteryjne beta-laktamazy. Enzymy te nieodwracalnie wiążą się z kwasem klawulanowym, w wyniku czego zmniejsza się ilość wolnych enzymów, które mogłyby obniżać skuteczność antybiotyku. . Wskazania: Kliniczne wskazania do stosowania produktu Synergal Inj. obejmują zakażenia bakteriami wrażliwymi na działanie amoksycyliny i kwasu klawulanowego, a w szczególności: - u bydła - zakażenia układu oddechowego, tkanek miękkich, zapalenie macicy, zapalenia gruczołu mlekowego, - u psów i kotów zakażenia układu oddechowego, moczowego, skóry oraz tkanek miękkich (jak np. zapalenie dziąseł, zapalenie gruczołów okołoodbytowych, ropne zapalenie skóry). Jako uzupełnienie terapii preparatem w formie zawiesiny do wstrzykiwań u psów i kotów można zastosować preparat Synergal w formie tabletek. Produkt działa bakteriobójczo wobec szerokiego spektrum bakterii o znaczeniu klinicznym u bydła, psów i kotów. Wykazuje skuteczność in vitro przeciwko następującym bakteriom (w tym szczepom produkującym beta-laktamazę): Bakterie Gram-dodatnie: Staphylococcus, Streptococcus (włączając w to szczepy beta-hemolityczne), Actinomyces bovis, Bacillus anthracis, Clostridium, Corynebacterium, Peptostreptococcus spp., Bakterie Gram-ujemne: Campylobacter spp., Escherichia coli, Fusobacterium necrophorum, Haemophilus spp., Klebsiella, Moraxella spp., Pasteurella, Proteus spp., Salmonella, Prevotella sp., Enterobacter sp, Actinobacillus lignieresi, Actinobacillus pleuropneumoniae, Bacteroides, Bordatella bronchiseptica. Jako uzupełnienie terapii preparatem w formie zawiesiny do wstrzykiwań u psów i kotów można zastosować preparat Synergal w formie tabletek Przeciwwskazania: Nie stosować u zwierząt nadwrażliwych na antybiotyki ß-laktamowe lub na cefalosporyny (nadwrażliwość krzyżowa). Nie wstrzykiwać dożylnie. Preparat nie powinien być stosowany u królików, świnek morskich, chomików i gerbili. Działania niepożądane: Niekiedy w miejscu podania preparatu, tak jak po wstrzyknięciu innych zawiesin olejowych, może wystąpić przemijający samoistnie bez leczenia, miejscowy odczyn tkankowy. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii. Dawkowanie i stosowanie: Preparat należy wstrzykiwać domięśniowo lub podskórnie, raz dziennie, 7 mg amoksycyliny/kg m.c. oraz 1,75 mg kwasu klawulanowego/kg m.c., co odpowiada podaniu 1 mililitra zawiesiny na 20 kg masy ciała zwierzęcia. Preparat podaje się przez okres 3 do 5 dni. Okres karencji: Tkanki jadalne bydła – 42 dni, mleko – 36 godzin. Warunki przechowywania: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ˚C Okres ważnośći po pierwszym otwarciuopakowania bezpośredniego 28 dni Okres trwałości: 1 rok Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni Ostrzeżenia: Osoby uczulone na antybiotyki ß-laktamowe lub na cefalosporyny powinny unikać kontaktu z preparatem. Preparat Synergal Inj. może być stosowany u ciężarnych samic zwierząt lub u samic w okresie laktacji. Tak jak w przypadku innych antybiotyków zaleca się, aby preparat stosować w przypadkach zakażeń wywołanych przez drobnoustroje, których wrażliwość potwierdzono antybiogramem. Synergal Inj. z uwagi na bakteriobójcze działanie nie powinien być stosowany jednocześnie z antybiotykami o działaniu bakteriostatycznym, z uwagi na możliwość obniżania jego działania. Należy ostrożnie postępować z produktem, tak by nie dopuścić do kontaktu preparatu, pozostającego w opakowaniu, z wodą. Informacje dodatkowe: Stosować wyłącznie u zwierząt